Rohto-keskus     Yhteystiedot     Ajankohtaista     Koulutus ja kehittäminen     Lääkearviot     Julkaisut     Linkit
Linkit
Ammattilinkit
Kuluttajalinkit

 
 

Lääketietoa

Bandolier-nettilehti
Oxfordlaisten lääkärien ylläpitämä maksuton nettilehti, sisältää systemaattisia katsauksia ja meta-analyysejä. Mukana Cochrane-yhteistyössä.

CCOHTA
http://www.ccohta.ca/entry_e.html
Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö Kanadassa

The Cochrane Collaboration
http://www.cochrane.org
Cochrane-yhteistyössä laadittuja systemaattisia katsauksia sekä Yorkin yliopiston DARE-tietokantaan kokoamia katsauksia. Abstraktit ovat maksuttomia. Koko tietokanta käytettävissä Terveysportissa.

EMEA - European Agency for the Evaluation of Medicinal Products,
http://www.emea.eu.int
Euroopan lääkearviointivirasto
EU-tasolla hyväksytyt lääkkeiden valmisteyhteenvedot, haittavaikutus- ym. seurantatietoja

Fimnet
http://www.fimnet.fi

FinOHTA
http://www.stakes.fi/finohta/
Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö

IRF, Institut for Rationel Farmakoterapi
http://www.irf.dk/dk/forside.htm
Tanskan lääkehoidon kehittämiskeskus

Kela  
www.kela.fi
* Kela tutkii: Lääkekorvaustilastot
* Kela tutkii: Terveyspuntari
* Yhteisöasiakkaat: Lääkkeiden erityiskorvattavuus

Käypä hoito
www.kaypahoito.fi
Kansalliset näyttöön perustuvat hoitosuositukset

Lääkelaitos
http://spc.nam.fi/html/humspc.html
Lääkkeiden valmisteyhteenvedot
Lääkekulutus

Medline-tietokanta
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=PubMed

National Prescribing Centre
http://www.npc.co.uk/about_npc.htm
Rationaalista lääkehoitoa edistävä organisaatio Iso-Britanniassa

NEPI
http://www.nepi.net
Ruotsalainen tutkimusyksikkö. Lääkkeiden käyttöön, niiden kustannuksiin ja lääkeinformaatioon liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia.

NICE
http://www.nice.org.uk/
Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö Iso-Britanniassa

SBU
http://www.sbu.se/www/index.asp
Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö Ruotsissa

SOTKAnet
http://www.sotkanet.fi
Hyvinvoinnin ja terveyden ja kuntaterveyden indikaattoreita.

SUM Search
http://sumsearch.uthscsa.edu
Amerikkalaisten sisätautilääkäreiden tuottama hakuohjelma. Antaa hakutuloksen ryhmiteltynä tietolähteen tyypin mukaan.

Teratologinen tietopalvelu
http://www.hus.fi/default.asp?path=1;28;824;2049;2265;2260;3 437

Terveysportti
http://www.terveysportti.fi/

The WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology
http://www.whocc.no/atcddd/
Keskus vastaa ATC/DDD-järjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta

Siirry sivun alkuun

 

Tulostusversio

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO, Mannerheimintie 105, PL 55, 00301 Helsinki. Puh. (09) 4733 446 Fax (09) 4733 4431

Sijaintisi: ROHTO > Linkit > Ammattilinkit > Lääketietoa

Päivitetty 25.2.2008

Siirry sivun alkuun