Rohto-keskus     Yhteystiedot     Ajankohtaista     Koulutus ja kehittäminen     Lääkearviot     Julkaisut     Linkit

ROHTO KOULUTUKSEN JA KEHITTÄMISEN TUKENA

Hoitosuosituksista toimiviksi käytännöiksi

Rohto-keskus edistää rationaalista lääkehoitoa alueellisella koulutus- ja kehittämistoiminnalla. Keskus muuttaa tietoa toiminnaksi ja tukeutuu tässä työssään kansallisiin Käypä hoito -suosituksiin. Rohto-keskus keskittyy suositusten saattamiseen käytäntöön. Tämä vaatii usein suositusten muokkaamista oman talon ja muun toimintaympäristön tarpeita vastaaviksi "talon tavoiksi".

Rohto-keskuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat lääkärit, erityisesti perusterveydenhuollossa. Keskus rakentaa verkostoa, jossa sairaanhoitopiireihin palkatut Rohto-aluevastaavat  koordinoivat koulutus- ja kehittämistoimintaa alueen terveyskeskuksissa ja terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon välillä. Käytännön toiminnasta terveyskeskuksissa huolehtivat terveyskeskuksissa työskentelevät Rohto-vastaavat. Rohto-keskus tukee  verkoston toimijoita tarjoamalla valmennusta, aineistoa, vertailutietoa ja muuta tukea sekä maksamalla osan toimijoiden palkasta.

Toiminta laajenee asteittain kattamaan koko Suomen.

Rohto-yhteistyössä mukana olevat sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset

Toistaiseksi päivitämme vain Yhteystiedot- ja Ajankohtaista-sivuja sekä Rohto-verkoston extranetin tietoja.

Siirry sivun alkuun

 

Tulostusversio

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO, Mannerheimintie 105, PL 55, 00301 Helsinki. Puh. (09) 4733 446 Fax (09) 4733 4431

Sijaintisi: ROHTO > Koulutus ja kehittäminen

Päivitetty 11.1.2012

Siirry sivun alkuun