Rohto-keskus     Yhteystiedot     Ajankohtaista     Koulutus ja kehittäminen     Lääkearviot     Julkaisut     Linkit
Linkit
Ammattilinkit
Kuluttajalinkit

 
 

Kuluttajalinkit

Apteekkariliitto
http://www.apteekkariliitto.fi/
ajankohtaista tietoa lääkealalta
apteekkien yhteystiedot
 
Apteekin itsehoito-opas
http://www.itsehoito-opas.net/
tietoa terveellisistä elämäntavoista
ohjeita, miten toimia lievissä tilapäisissä terveysongelmissa 

Kela
http://www.kela.fi 
tietoa sosiaaliturvasta ja etuuksista
 
Kuopion lääkeinformaatiokeskus, KLIK
http://www.kuopionlaakeinformaatiokeskus.fi/
maksullinen palvelu on tarkoitettu kuluttajille sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstölle• puhelin 0600 1 52253 (1,67 €/min + pvm), puhelintiedusteluihin vastataan joka päivä klo 8—23• Kuopion yliopiston apteekin, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion yliopiston farmaseuttisen tiedekunnan yhteishanke 
 
Lääkelaitos
http://www.nam.fi
ajankohtaista viranomaistietoa mm. Suomessa myyntiluvan saaneiden lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet
lääkekulutustilastoja
 
Matkailijan rokotusopas
http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/oppaat_ja_kirjat/ma tkailijan_terveysopas/ hyödyllistä tietoa matkailijan rokotuksista
Kansanterveyslaitoksen ylläpitämä 

 
Myrkytystietokeskus
http://www.hus.fi/default.asp?path=1;28;824;2049;2265;2260
Päivystysnumero 24h/vrk: (09) 471 977 tai (09) 4711
myrkytyksiin liittyvät asiat ammattihenkilöille, asiakkaille ja viranomaisille

Yliopiston apteekki
http://www.yliopistonapteekki.fi/
tietoa mm. lapsen sairastamisesta, lääkkeistä, matkailijan lääkitystarpeesta

Siirry sivun alkuun

 

Tulostusversio

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO, Mannerheimintie 105, PL 55, 00301 Helsinki. Puh. (09) 4733 446 Fax (09) 4733 4431

Sijaintisi: ROHTO > Linkit > Kuluttajalinkit

Päivitetty 11.12.2006

Siirry sivun alkuun