Rohto-centralen     Utbildning och utveckling     Läkemedelsbedömningar     Publikationer

Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling ROHTO

ROHTO-centralen är ett specialistorgan som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsgren. Centralen har till uppgift att främja och förbättra allmänhetens hälsa

  • genom att samla in och förmedla information för främjande av rationell läkemedelsbehandling
  • genom att omsätta informationen i praktiska åtgärder

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ´(THL)

PALO/PAKE/Rohto

Besöksadress:
Mannerheimvägen 105 


tfn. 029 524 6000

Postadress:
PL 30
00271 Helsingfors


 (21.5.2012)

Siirry sivun alkuun

Tulostusversio

 
AJANKOHTAISTA
 
     

 

 

 

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO, Mannerheimintie 105, PL 55, 00301 Helsinki. Puh. (09) 4733 446 Fax (09) 4733 4431

Sijaintisi: ROHTO > Första sidan

Päivitetty 26.11.2012

Siirry sivun alkuun