Rohto-centralen     Utbildning och utveckling     Läkemedelsbedömningar     Publikationer

Rohto-centralen stödjer genom att ge information

Rationell läkemedelsbehandling är effektiv, trygg, ekonomisk och ändamålsenlig. Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling ROHTO främjar rationell läkemedelsbehandling genom att sammanställa och förmedla information för främjande av läkemedelsbehandlingen och genom att omsätta denna information i praktiken.

Centralens verksamhetsformer

 • Regional och lokal utbildnings- och utvecklingsverksamhet 
 • Utvärdering och förmedling av information om läkemedel
 • Uppföljning av medicinsk praxis samt forskning till stöd för centralens verksamhet


Behovet av information till stöd för läkemedelsordinationen ökar i det praktiska arbetet

 • Bruket av läkemedel tilltar
 • Behandlingsområdet vidgas: nya sjukdomar tillkommer
 • Läkemedelskostnaderna går ständigt upp
 • Läkemedelspraxis varierar regionalt - utan anledning
 • Risken för läkemedelsinteraktioner ökar med det tilltagande bruket av mediciner
 • Det blir allt viktigare att nya läkemedels terapeutiska verkningar bedöms 
   

 

Från information till handling -Rohto-broschyr 2008

Läs Rohto-broschyr

 

 

 

 

 

 

Rohto-centralen och ROHTO-programmet

Innan Rohto-centralen grundades, föregicks den av ett fyraårigt ROHTO-program. Erfarenheterna av detta program finns beskrivna i publikationen Projektista prosessiksi (PDF, 506 KB, på svenska bara sammandrag). 

 

Siirry sivun alkuun

 

Tulostusversio

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO, Mannerheimintie 105, PL 55, 00301 Helsinki. Puh. (09) 4733 446 Fax (09) 4733 4431

Sijaintisi: ROHTO > Rohto-centralen

Päivitetty 25.2.2008

Siirry sivun alkuun