Rohto-centralen     Utbildning och utveckling     Läkemedelsbedömningar     Publikationer

UTBILDNING OCH UTVECKLING

TILL STÖD FÖR UTBILDNINGEN OCH UTVECKLINGEN INOM ROHTO

Från behandlingsrekommendationer till fungerande praxis

Rohto-centralen främjar rationell läkemedelsbehandling genom att anordna regional utbildning och genom utvecklingsinsatser. Centralen omsätter kunskap i konkreta åtgärder och baserar sig i detta arbete på riktlinjerna för de nationella behandlingsrekommendationerna. Rohto-centralen koncentrerar sig på att omsätta rekommendationerna i praktiken. Detta kräver ofta att rekommendationerna modifieras så att de motsvarar de egna förhållandena och den närmaste omvärldens krav, så att "huspraxis" uppstår.

Den viktigaste målgruppen för Rohto-centralen är läkare, särskilt läkare som verkar inom primärvården. Centralen bygger upp nätverk, där särskilda regionalansvariga Rohto-representanter , anställda i sjukvårdsdistrikten, koordinerar utbildnings- och utvecklingsarbetet i de regionala hälsocentralerna och samarbetet mellan hälsocentralerna och specialvårdssektorn. De lokalansvariga tar hand om den praktiska utbildningsverksamheten (Rohto-workshops) i sina egna hälsocentraler. Rohto-centralen stöder dem som arbetar med nätverket genom att erbjuda utbildning, material, referensmaterial och annat stöd, samt genom att till en del står för deras lönekostnader.

Verksamheten skall enligt planerna successivt vidgas så att den täcker hela Finland. Några nya sjukvårdsdistrikt ansluter sig varje år till nätverket.

Sjukvårdsdistrikt och hälsocentraler som år 2007 är med i Rohto-samarbetet

Siirry sivun alkuun

 

Tulostusversio

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO, Mannerheimintie 105, PL 55, 00301 Helsinki. Puh. (09) 4733 446 Fax (09) 4733 4431

Sijaintisi: ROHTO > Utbildning och utveckling

Päivitetty 25.2.2008

Siirry sivun alkuun