Rohto-centralen     Utbildning och utveckling     Läkemedelsbedömningar     Publikationer

Rationell farmakoterapi

Rationell läkemedelsvård är enligt WHO:s definition

 • effektiv
 • säker
 • ekonomisk och
 • ändamålsenlig.


 
De Rohto-ansvariga anser att rationell läkemedelsvård skall vara:

Undersökt

 • bygger på bevisade resultat 
 • effektiviteten och verkan är dokumenterad

Baserad på kunskap

 • läkarens kunskaper är väsentliga, inte bara vetenskapliga bevis utan även läkarens erfarenheter av det egna arbetet

Rätt anpassad

 • tillrättaläggning för de specifika patienterna och deras behov

Genomförbar

 • förnuftig dosering
 • tillgänglig så att även patienterna kan få dem och förstå dem

Ekonomisk

 • ur patientens synvinkel
 • totalekonomiskt: rätt anpassad så att inte satsningen på en patient hindrar andra patienter från att få motiverad vård.

Trygg

 • för patienterna

Respons för ändring av verksamheten

 • i nyckelställning 
 • linjerna för läkemedelsvården skall kunna justeras när snedvridning konstateras

Bort med onödig medicinering!

 • Det behövs regelbunden gallring i en patients arsenal av olika läkemedel  
Siirry sivun alkuun

 

Tulostusversio

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO, Mannerheimintie 105, PL 55, 00301 Helsinki. Puh. (09) 4733 446 Fax (09) 4733 4431

Sijaintisi: ROHTO > Utbildning och utveckling > Rationell farmakoterapi

Päivitetty 28.2.2008

Siirry sivun alkuun