Rohto-centralen     Utbildning och utveckling     Läkemedelsbedömningar     Publikationer
Läkemedelsbedömningar
Intressebindningar

 
 

Rohto-centralens läkemedelsbedömningar

Avsikten med de läkemedelsbedömningar som Rohto-centralen publicerar är att producera fristående och på bevis baserad information  om läkemedel och deras rationella användning, till stöd för individuella läkares ordinationsbeslut. Bedömningarna inriktas på läkemedel som är betydande för behandlingen, om vilka det behövs närmare information eller vilkas användning behöver preciseras.

Hur läkemedelsbedömningarna görs

Kärnan i bedömningarna är ett på konkreta bevis baserat ställningstagande om ett preparats eller en preparatgrupps viktigaste egenskaper och hur preparatet står sig i jämförelse med eventuella andra förefintliga läkemedel som är av samma typ eller som används för samma slags indikation. Specialistartiklarna ger en fördjupad inblick i preparatets farmakologiska egenskaper, kliniska betydelse och terapeutiska värde.

Uppsökningen av information för läkemedelsbedömningen

Beskrivningen av processen för uppsökning av information ges för att säkerställa att bedömningen gjorts i upprepbar form och utgående från ett tillräckligt täckande material, som följts av vetenskapligt hållbara forskningsresultat.

Ladda ned anvisningen för uppsökning av information (pdf, 78 kB)
 
Uppgift om intressebindningar

Skyldigheten att anmäla intressebindningarna till Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling gäller både för dem som utses till en tjänst eller befattning och för de inkallade experterna. 

Siirry sivun alkuun

 

Tulostusversio

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO, Mannerheimintie 105, PL 55, 00301 Helsinki. Puh. (09) 4733 446 Fax (09) 4733 4431

Sijaintisi: ROHTO > Läkemedelsbedömningar

Päivitetty 25.2.2008

Siirry sivun alkuun