Rohto-keskus     Yhteystiedot     Ajankohtaista     Koulutus ja kehittäminen     Lääkearviot     Julkaisut     Linkit

Rohto 24.11.2011

Leena Kuusisto valittu vuoden 2011 Rohto-vastaavaksi

Vuoden 2011 Rohto-vastaava Leena Kuusisto on aktiivinen ja osaava terveydenhuollon toimintatapojen sekä potilasturvallisuuden kehittäjä ja kouluttaja.

Leena Kuusisto on sairaanhoitaja sekä yhteiskuntatieteiden ja terveystieteiden maisteri. Nykyisin hän toimii asiantuntijahoitajana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yleislääketieteen vastuualueella. Hän toimii työparina asiantuntijalääkärille muun muassa sairaanhoitopiirin alueellisten hoitoketjujen juurrutustyössä.

Leena Kuusisto on järjestänyt kymmeniä kehittämistoiminnan Rohto-pajoja. Rohto-paja on toimipaikan oman toiminnan moniammatillinen kehittämistilaisuus, jossa toimipaikan hoito- ja toimintakäytännöistä sovitaan yhteisesti ottaen huomioon näyttöön perustuvat hoito- ja toimintakäytännöt sekä hoitosuositukset. Yhteisillä toimintatavoilla pystytään parantamaan hoidon laatua ja potilasturvallisuutta.

Leena Kuusiston järjestämät työpajat ovat vahvasti osallistujakeskeisiä ja kaikkien mukanaolijoiden aktiivisuutta tukevia. Sisällössä huomioidaan aina myös asiakasnäkökulma.

"Leena Kuusisto on varsinainen kehittämistoiminnan ja rohtomaisuuden ruumiillistuma, joka väsymättä ja aina ystävällisesti kutsuu, houkuttelee, muistuttaa, huomauttaa ja karhuaa väkeä mukaan osallistumaan oman työnsä kehittämiseen. Hänen rakas huoneentaulunsa on Rohdon Arviointimatriisi, eikä hän näin ollen ei koskaan unohda, että - jotta asiat etenisivät - muutosta täytyy seurata, mitata ja arvioida." perustelee valintaa Liisa Länsipuro, joka on Pirkanmaan Rohto-aluevastaava. "Leena on ehtymätön ideoija, joka keksii positiivisen näkökulman hankalimpaankin ongelmaan, eikä jää sanattomaksi jos joku kysyy - miksi?

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yleislääketieteen vastuualue jatkaa toimintaansa alueen perusterveydenhuollon yksikkönä ja Rohto-toiminnan tukeminen ja THL:n yhteistyö yksikön kanssa jatkuu aktiivisena.

Mikä on Rohto-vastaava?

Rohto-vastaavat ovat lääkäreitä ja sairaanhoitajia, jotka on koulutettu systemaattisesti vetämään kehittämishankkeita mm. Rohto-pajojen muodossa toimipaikoillaan. Vuonna 2010 Suomen terveyskeskuksissa järjestettiin yhteensä 300 Rohto-pajaa. Toimintaa on tällä hetkellä yli sadassa terveyskeskuksessa tai terveysasemalla ympäri Suomea.

Vuoden Rohto-vastaavan tunnustuspalkinnon saajan valitsevat aluevastaavina toimivat yhteistyöylilääkärit tai asiantuntijalääkärit. Vuosittain jaettavalla tunnustuspalkinnolla halutaan tuoda esiin Rohto-vastaavien osaamista, aktiivisuutta ja innokkuutta kehittämistyössä.

Vuoden Rohto-vastaavan valinta julkistettiin Valtakunnallisessa Rohto-vastaavien verkostotapaamisessa 23.11.2011 Vantaalla. Tunnustus jaettiin nyt viidettä kertaa.

Lisätietoja
Leena Kuusisto
Asiantuntijahoitaja
puh. 050- 537 6217
etunimi.sukunimi@pshp.fi

Minerva Krohn
perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri
THL
puh. 020 610 7945
etunimi.sukunimi@thl.


Tulostusversio
Alkuun

 

 

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO, Mannerheimintie 105, PL 55, 00301 Helsinki. Puh. (09) 4733 446 Fax (09) 4733 4431

Päivitetty 29.11.2011

Siirry sivun alkuun